Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară

Community Mentoring Course

_______________________________________________________________________________________________________

Dorim sa va anuntam ca in perioada 15 Februarie – 07 Martie​ 2017​, Asociatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitara organizeaza un ​Curs de formare in domeniul mentoratului comunitar​ pentru incluziune sociala​. Curs​ul​ este organizat in cadrul proiect​ului​ Innovative Qualities Mentoring for Social Inclusion​/Mentorat de Calitate Inovativa pentru Incluziune Sociala, ​finantat prin programul Erasmus Plus​,​ ​care are ca obiectiv general crearea si pilotarea unui curs de formare ​de nivel european ​pentru mentori comunitari care sa ofere ​mentorat unor categorii dezavantajate ​in vederea îmbunătățirii nivelul​ui​ lor de incluziune socială și crester​ii șanselor de angajare, prin utilizarea unor tehnici inovatoare.

Curs​ul​ se va desfasura pe o perioada de 3 saptamani ​cu parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. In​t​alnir​e​ face to face​ – prezentarea proiectului​, metodei de lucru si aplicatiilor practice. ​De asemenea pentru participantii din afara judetului Suceava prezenta la intalinirile face to face se va face via Skype.
  2. ​Modulul1 – Explicarea, definirea si elaboraea conceptului de mentorat, mentorat comunitar cat si caracteristicile mentorilor si persoanelor mentorate.  Durata modulului – 12 ​ore. Lucru pe platforma Moodle.​
  3. Modulul 2 – Relatia dintre mentor si persoana mentorata, prin raportare la context, etica, standardele profesionale si nevoile persoanelor mentorate. Durata modulului – 12 ​ore. ​Lucru pe platforma Moodle.​
  4. ​​Modulul 3 – Prezentarea si intelegerea celor mai eficiente strategii de mentorat incluzand acele metode bazate pe conostintele TIC ce pot fi folosite in mentoratul comunitar.  Durata modulului – 12 ​ore. ​Lucru pe platforma Moodle.​
  5.  Evaluare finala​ – Online, durata 2 ore

Pentru alte detalii sau neclaritati va r​ugam sa ne contactati la adresa de email: acdcassociation@gmail.com, persoana de contact Maria Scripca.

In period of 15 February – 7 March 2017 Asociatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitara is organizing the Mentoring Course within the Innovative Qualities Mentoring for Social Inclusion​ project. The core of the course is to deliver is to provide mentoring for the key persons from institutions, groups and communities who are working with disadvantaged people or communities in order to provide their social inclusion level and increase her employ-ability by using innovative techniques. ACDC will deliver the course via Moodle and will be an online course available on large area over the Romania.

Course will run over 3 weeks with the following steps

  1. Start up – face to face meeting in Suceava at the Centre of Social Inclusion and Skype meetings for those who are out of Suceava. – project presentation, the methodology and Moodle traing. 15 February
  2. Module 1 – To explain, define and develop an understanding of mentoring, in particular of community mentoring and the characteristics of mentors/mentees. On Moodle platform estimate timing 12 h. The visibility of the module 15-21 February 2017
  3. Module 2 – Clarify the nature of the relationship between the Mentor-Mentee relating to context, ethics, professional standard and the needs of the Mentee. On Moodle platform estimate timing 12 h. The visibility of the module 22-28 February 2017.
  4. Module 3 – To present, understand and/or  familiarise the trainees with the most efficient/appropriate strategies, including those based on ICT tools,  which can be used in mentoring/community mentoring. On Moodle platform estimate timing 12 h. The visibility of the module 01-06 March 2017.
  5. Final Evaluation – On Moodle platform estimate timing 2 h. The visibility of the Final Evaluation 07 March 2017.

​For registration please contact us via email: acdcassociation@gmail.com, contact person Maria Scripca.